Jednorazowe wejście - 14 zł

Karnet na 4 wejścia - 52 zł

Karnet na 8 wejść - 82 zł

Karnet na 12 wejść - 100 zł

Karnet OPEN - 105 zł

Jednorazowe wejście na zajęcia dla Seniorów - 9 zł

Karnet miesięczny na zajęcia dla Seniorów - 60 zł

Cennik