Jednorazowe wejście - 12 zł

Karnet na 4 wejścia - 45 zł

Karnet na 8 wejść - 72 zł

Karnet na 12 wejść - 90 zł

Karnet OPEN - 96 zł

Jednorazowe wejście na zajęcia dla Seniorów - 8 zł

Karnet miesięczny na zajęcia dla Seniorów - 50 zł

Cennik